Belgium 

Privacyverklaring

De bescherming van uw persoonlijke gegevens bij het verzamelen, verwerken en gebruiken naar aanleiding van uw bezoek aan onze website is voor ons een belangrijk aandachtspunt. Uw gegevens worden beschermd in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Hieronder vindt u informatie over welke gegevens worden verzameld tijdens uw bezoek aan onze website en hoe deze worden gebruikt:

1. Verzamelen en verwerken van gegevens

Elk bezoek aan onze homepage en elke download van een bestand op onze website wordt geregistreerd. Het opslaan ervan dient voor interne systeemgerelateerde en statistische doeleinden. Opgeslagen worden: naam van het bezochte bestand, datum en tijd van het bezoek, de hoeveelheid overgedragen gegevens, melding van succesvolle afroepen, webbrowser en het aanvragende domein.
Verder worden de IP-adressen van de aanvragende computers opgeslagen.
Andere persoonlijke gegevens verzamelen wij niet rechtstreeks. U zult echter merken dat u op verschillende punten op deze pagina naar aanbiedingen van derde dienstverleners wordt geleid. Dit wordt aangegeven door de telkens daar vermelde duidelijke aanwijzingen. Deze dienstverleners verzamelen uw gegevens in overeenstemming met de telkens daar te raadplegen andere privacyverklaring. Het is op basis van het systeem mogelijk, dat de persoonlijke gegevens die u in de delen van deze site, die worden beheerd door de derde dienstverleners, vrijwillig openbaar maakt, ook door KETTLER worden bekeken. Hiervoor gelden de opmerkingen onder nr. 2 en nr. 3.

2. Gebruik en doorgeven van persoonlijke gegevens

Voor zover u ons persoonlijke gegevens ter beschikking hebt gesteld, gebruiken we deze alleen om te reageren op uw vragen en voor de technische administratie.
Uw persoonlijke gegevens zullen aan derden worden bekendgemaakt of anderszins worden overgedragen, indien dit voor de beantwoording van uw vraag noodzakelijk is of als u al eerder daarmee akkoord bent gegaan. U hebt het recht om uw toestemming met werking voor de toekomst op elk moment in te trekken.
De verwijdering van opgeslagen persoonlijke gegevens gebeurt, wanneer u uw toestemming voor opslag intrekt, wanneer de kennis ervan om te voldoen aan de doelstelling van de opslag niet meer nodig is, of wanneer de opslag ervan op andere rechtsgronden niet toegestaan is.

3. Recht op inzage

Op schriftelijk verzoek zullen wij u graag over de met betrekking tot uw persoon opgeslagen gegevens informeren.

Neem hiervoor of ook voor een verzoek tot verwijdering van uw gegevens contact op met de heer Johannes Kühne (datenschutz@kettler.net)

4. Cookies" - informatie, die automatisch op uw computer wordt opgeslagen

Wanneer u een van onze websites bezoekt, kan het zijn dat wij gegevens in de vorm van een "cookie" op uw computer opslaan, die hem bij uw volgende bezoek automatisch herkennen. Cookies stellen ons bijvoorbeeld in staat een website aan uw interesses aan te passen of uw wachtwoord op te slaan, zodat u dit niet elke keer opnieuw moet invoeren. Wanneer u niet wilt dat wij uw computer herkennen, stelt u uw internetbrowser zo in, dat hij cookies van uw harde schijf verwijdert, alle cookies blokkeert of u waarschuwt voordat een cookie wordt opgeslagen.