Belgium 

Colofon

KETTLER Nederland

Kettler voor het gebied van de Benelux B.V.
Indumastraat 18
5753RJ Deurne

Telefoon: +31 493 310345
Fax: +31493 310739
E-mail: info@kettler.nl

Bedrijfsleiders:
Patrick van Orsouw

Handelsregister Nr.:
17026724; Kamer van Koophandel Brabant

BTW-nummer:
NL001357220B01

Kapitaal:
136.134,06 €

Concept, design, programmering:
Bosbach Kommunikation & Design GmbH, Keulen
www.bosbach.de

Provider:
domainfactory GmbH
Oskar-Messter-Str. 33
85737 Ismaning
Duitsland

Disclaimer:
Ondanks zorgvuldige inhoudelijke controle zijn wij niet aansprakelijk voor de inhoud van externe links. Voor de inhoud van de gelinkte pagina's zijn uitsluitend de exploitanten daarvan verantwoordelijk.

Copyrightvermelding:
Deze internetpagina's zijn alleen voor de persoonlijke informatie van de ontvangers bedoeld. Een overdracht van de inhoud aan derden is verboden. Reprint, fotomechanische, elektronische of enige andere vorm van reproductie, aanpassing, vertaling, microfilm en opslag, verwerking respectievelijk reproductie in databases of andere elektronische media en systemen is –ook als dit uitsluitend gedeeltelijk is– alleen na schriftelijke toestemming van KETTLER toegestaan.

Beperking van aansprakelijkheid:
De auteur neemt geen verantwoordelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de ter beschikking gestelde gegevens. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur met betrekking tot schade van materiële of immateriële aard, die door het gebruiken of het niet gebruiken van de aangeboden informatie resp. door het gebruiken van onjuiste en onvolledige informatie werden veroorzaakt zijn principieel uitgesloten, voor zover geen sprake is van aantoonbare opzet of grove nalatigheid van de auteur. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor, delen van de pagina’s of het hele aanbod te wijzigen, aan te vullen of te wissen of publicatie tijdelijk of definitief te staken.