Belgium 
KETTLER WORLDWIDE
Please select your country

Privacyverklaring

1. Een overzicht van gegevensbescherming

Algemeen

Hieronder vindt u een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonlijke informatie is elke informatie waarmee u persoonlijk zou kunnen worden geïdentificeerd. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in ons privacy beleid hieronder.

Gegevensverzameling op onze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevens die op deze website worden verzameld, worden verwerkt door de exploitant van de website. De contactgegevens van de exploitant vindt u in de vereiste juridische mededeling van de website.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Sommige gegevens worden verzameld wanneer u deze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u op een contactformulier invult.

Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Deze gegevens zijn in de eerste plaats technische gegevens zoals de browser en het besturingssysteem die u gebruikt of wanneer u de pagina bezoekt. Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website bezoekt.

Waar gebruiken wij uw gegevens voor?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om de goede werking van de website te waarborgen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om te analyseren hoe bezoekers de site gebruiken.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt altijd het recht om kosteloos informatie op te vragen over uw opgeslagen gegevens, de herkomst, de ontvangers en het doel van de verzameling ervan. U hebt ook het recht om te vragen dat deze wordt gecorrigeerd, geblokkeerd of verwijderd. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat in de wettelijke kennisgeving is vermeld als u verdere vragen hebt over de kwestie van privacy en gegevensbescherming. U kunt natuurlijk ook een klacht indienen bij de bevoegde regelgevende instanties.

Analytics en tools van derden

Bij een bezoek aan onze website kunnen statistische analyses worden gemaakt van uw surfgedrag. Dit gebeurt voornamelijk met behulp van cookies en analytics. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem, d.w.z. dat wij u niet kunnen identificeren aan de hand van deze gegevens. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde hulpmiddelen niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie vindt u in het volgende privacy beleid.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. Wij zullen u hieronder informeren over hoe u uw opties in dit verband kunt uitoefenen.

2. Algemene informatie en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze website nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en dit privacy beleid.

Als u deze website gebruikt, worden er verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke informatie is elke informatie waarmee u persoonlijk zou kunnen worden geïdentificeerd. In dit privacy beleid wordt uitgelegd welke informatie we verzamelen en waarvoor we deze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

Houd er rekening mee dat gegevens die via internet worden verzonden (bijv. via e-mail) onderhevig kunnen zijn aan inbreuken op de beveiliging. Volledige bescherming van uw gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Bericht betreffende de verantwoordelijke voor deze website.

De partij die verantwoordelijk is voor de verwerking van de gegevens op deze website is:

KETTLER Nederland

Kettler voor het gebied van de Benelux B.V.
Indumastraat 18
5753RJ Deurne

Telefoon: +31 493 310345
Fax: +31493 310739
E-mail: info@kettler.nl 

De verantwoordelijke partij is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (namen, e-mailadressen, enz.).

Intrekking van uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde met toekomstige ingang intrekken. Een informele e-mail met dit verzoek is voldoende. De gegevens die verwerkt zijn voordat wij uw verzoek ontvangen, kunnen nog steeds legaal verwerkt worden.

Recht om klachten in te dienen bij regelgevende instanties

In geval van een inbreuk op de wetgeving inzake gegevensbescherming kan de betrokkene een klacht indienen bij de bevoegde regelgevende instanties. De bevoegde regelgevende autoriteit voor aangelegenheden die verband houden met de wetgeving inzake gegevensbescherming is de functionaris voor gegevensbescherming van de Duitse staat waar ons bedrijf zijn hoofdkantoor heeft. Een lijst van functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens is te vinden op de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Recht op gegevensportabiliteit

U hebt het recht om gegevens die wij verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst automatisch in een standaard, machine leesbaar formaat aan uzelf of aan een derde te laten leveren. Als u de directe overdracht van gegevens aan een andere verantwoordelijke partij, zal dit alleen worden gedaan voor zover technisch haalbaar.

Informatie, afschermen, wissen

Zoals wettelijk is toegestaan, hebt u te allen tijde het recht om gratis te worden geïnformeerd over al uw persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen, evenals over de herkomst, de ontvanger en het doel waarvoor ze zijn verwerkt. U hebt ook recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat in onze wettelijke kennisgeving is vermeld als u nog vragen hebt over het onderwerp persoonsgegevens.

Oppositie tegen promotionele e-mails

Wij verbieden hierbij uitdrukkelijk het gebruik van contactgegevens gepubliceerd in het kader van de website wettelijke kennisgeving eisen met betrekking tot het verzenden van promotionele en informatieve materialen niet uitdrukkelijk gevraagd. De websitebeheerder behoudt zich het recht voor om specifieke juridische stappen te ondernemen wanneer ongevraagd reclamemateriaal, zoals e-mailspam, wordt ontvangen.

3. Gegevensbeschermingsfunctionaris

Statutaire functionaris voor gegevensbescherming

We hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld voor ons bedrijf.

KETTLER Nederland
Kettler voor het gebied van de Benelux B.V.
Indumastraat 18
5753RJ Deurne

Telefoon: +31 493 310345
Fax: +31493 310739
E-mail: g.mulder@kettler.nl

4. Gegevensverzameling op onze website

Cookies

Sommige van onze webpagina's maken gebruik van cookies. Cookies beschadigen uw computer niet en bevatten geen virussen. Cookies helpen onze website gebruikersvriendelijker, efficiënter en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden opgeslagen.

De meeste cookies die we gebruiken zijn zogenaamde "sessiecookies". Ze worden na uw bezoek automatisch verwijderd. Andere cookies blijven in het geheugen van uw apparaat totdat u ze verwijdert. Deze cookies maken het mogelijk om uw browser te herkennen bij een volgend bezoek aan de site.

U kunt uw browser zo configureren dat hij u informeert over het gebruik van cookies, zodat u van geval tot geval kunt beslissen of u een cookie accepteert of weigert. Als alternatief kan uw browser zo worden geconfigureerd dat cookies onder bepaalde omstandigheden automatisch worden geaccepteerd of altijd worden geweigerd, of dat cookies automatisch worden verwijderd wanneer uw browser wordt gesloten. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken.

Cookies die nodig zijn om elektronische communicatie mogelijk te maken of om bepaalde functies te bieden die u wilt gebruiken (zoals het winkelwagentje) worden opgeslagen overeenkomstig Art. 6 lid 1, onder f), van DSGVO. De beheerder van de website heeft een legitiem belang bij de opslag van cookies om een geoptimaliseerde dienstverlening zonder technische fouten te garanderen. Als er ook andere cookies worden opgeslagen (zoals cookies die worden gebruikt om uw surfgedrag te analyseren), worden deze apart behandeld in dit privacy beleid.

Server log bestanden

De website provider verzamelt en slaat automatisch informatie op die uw browser automatisch aan ons doorgeeft in "server log files". Deze zijn:

  • Browsertype en browserversie
  • Gebruikt besturingssysteem
  • URL verwijzer
  • Hostnaam van de toegangscomputer
  • Tijd van het server verzoek
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet gecombineerd met gegevens uit andere bronnen.

De basis voor gegevensverwerking is Art. 6 (1) (f) DSGVO, dat de verwerking van gegevens mogelijk maakt om een overeenkomst na te komen of voor maatregelen voorafgaand aan een overeenkomst.

Aanmelden op deze website

U kunt zich registreren op onze website om toegang te krijgen tot de extra functies die hier worden aangeboden. De ingevoerde gegevens worden alleen gebruikt voor het gebruik van de betreffende site of dienst waarvoor u zich hebt geregistreerd. De verplichte informatie die tijdens de registratie wordt gevraagd, moet volledig worden verstrekt. Anders wijzen wij uw registratie af.

Om u te informeren over belangrijke wijzigingen zoals die in het kader van onze site of technische wijzigingen, zullen we gebruik maken van het e-mailadres opgegeven tijdens de registratie.

Wij zullen de gegevens die tijdens de registratie worden verstrekt alleen verwerken op basis van uw toestemming per Art. 6 (1)(a) DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde met toekomstige ingang intrekken. Een informele e-mail met dit verzoek is voldoende. De gegevens die verwerkt zijn voordat wij uw verzoek ontvangen, kunnen nog steeds legaal verwerkt worden.

Zolang u op onze website geregistreerd bent, blijven wij de tijdens de registratie verzamelde gegevens opslaan. Wettelijke  bewaartermijnen blijven onaangetast.

Opmerkingen achterlaten op deze website

Als u de reactiefunctie op deze plaats gebruikt, zal het tijdstip waarop u het commentaar en uw e-mailadres hebt gecreëerd samen met uw commentaar, evenals uw gebruikersnaam worden opgeslagen, tenzij u anoniem post.

Opslag van het IP-adres

Onze reactiefunctie slaat de IP adressen op van de gebruikers die een reactie plaatsen. Aangezien we reacties op onze site niet controleren voordat ze live gaan, hebben we deze informatie nodig om actie te kunnen ondernemen tegen illegale of lasterlijke inhoud.

Abonneren op de reactie feed

Als gebruiker van deze site kunt u zich na registratie aanmelden om de reactiefeed te ontvangen. Uw e-mailadres wordt gecontroleerd met een bevestigingsemail. U kunt zich te allen tijde afmelden voor deze functie door te klikken op de link in de e-mails. De gegevens die u hebt opgegeven toen u zich abonneerde op de reactie feed zullen dan worden verwijderd, maar als u deze gegevens aan ons hebt verstrekt voor andere doeleinden of elders (zoals het inschrijven op een nieuwsbrief), zal het worden bewaard.

Hoe lang worden reacties opgeslagen

De reacties en de bijbehorende gegevens (bijv. IP-adres) worden opgeslagen en blijven op onze website tot de becommentarieerde inhoud volledig verwijderd is of de reacties om wettelijke redenen (laster, enz.) moeten worden verwijderd.

Rechtsgrondslag

De reacties worden opgeslagen op basis van uw toestemming per Art. 6 (1) a) DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde met toekomstige ingang intrekken. Een informele e-mail met dit verzoek is voldoende. De gegevens die verwerkt zijn voordat wij uw verzoek ontvangen, kunnen nog steeds legaal verwerkt worden.

Verwerking van gegevens (klant- en contractgegevens)

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens alleen voor zover het noodzakelijk is om juridische relaties met ons op te bouwen of aan te passen (masterdata). Dit gebeurt op basis van Art. 6 (1) (b) DSGVO, dat de verwerking van gegevens mogelijk maakt om een overeenkomst na te komen of voor maatregelen voorafgaand aan een overeenkomst. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken uw persoonlijke gegevens bij het bezoeken van onze website (gebruiksgegevens) alleen in de mate die nodig is om u in staat te stellen toegang te krijgen tot onze service of om u daarvoor te factureren.

Verzamelde klantgegevens worden gewist na afronding van de bestelling of beëindiging van de zakelijke relatie. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Gegevens die worden verzonden bij het sluiten van een contract met onlinewinkels, detailhandelaren en postorderbedrijven

We geven persoonlijk identificeerbare gegevens alleen door aan derden in de mate die nodig is om aan de voorwaarden van uw contract te voldoen, bijvoorbeeld aan bedrijven die zijn belast met het leveren van goederen aan uw locatie of aan banken die zijn belast met het verwerken van uw betalingen. Uw gegevens worden voor geen enkel ander doel doorgegeven, tenzij u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven. Uw gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden verstrekt voor reclamedoeleinden.

De basis voor gegevensverwerking is Art. 6 (1) (b) DSGVO, dat de verwerking van gegevens mogelijk maakt om een overeenkomst na te komen of voor maatregelen voorafgaand aan een overeenkomst.

Gegevensoverdracht bij aanmelding voor diensten en digitale inhoud

We geven persoonlijk identificeerbare gegevens alleen aan derden door in de mate die nodig is om te voldoen aan de voorwaarden van uw contract met ons, bijvoorbeeld aan banken die zijn belast met het verwerken van uw betalingen.

Uw gegevens worden voor geen enkel ander doel doorgegeven, tenzij u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven. Uw gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden verstrekt voor reclamedoeleinden.

De basis voor gegevensverwerking is Art. 6 (1) (b) DSGVO, dat de verwerking van gegevens mogelijk maakt om een overeenkomst na te komen of voor maatregelen voorafgaand aan een overeenkomst.

5. Analytics en reclame

Google analyses

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst. De onderneming wordt geëxploiteerd door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen.

Cookies van Google Analytics worden opgeslagen op basis van Art. 6 (1) f) DSGVO. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het analyseren van het gedrag van de gebruiker om zowel zijn website en de reclame te optimaliseren.

IP-anonimisering

Op deze website hebben we de functie IP-anonimisering geactiveerd. Uw IP-adres wordt door Google in de Europese Unie of door andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte ingekort voordat het naar de Verenigde Staten wordt verzonden. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres dat naar een server van Google in de VS wordt gestuurd, verkort en daar ingekort. Google gebruikt deze informatie namens de exploitant van deze website om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit samen te stellen en andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik voor de website-exploitant te leveren. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

Browser plugin

U kunt het opslaan van deze cookies verhinderen door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij willen u er echter op wijzen dat dit kan betekenen dat u niet van alle functionaliteit van deze website gebruik kunt maken. Bovendien kunt u voorkomen dat de door cookies gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google worden doorgegeven door het downloaden en installeren van de browser-plugin, die via de volgende link beschikbaar is: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Bezwaren tegen het verzamelen van gegevens

U kunt het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics verhinderen door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld om te voorkomen dat uw gegevens worden verzameld bij toekomstige bezoeken aan deze site: Schakel Google Analytics uit.

Voor meer informatie over hoe Google Analytics met gebruikersgegevens omgaat, raadpleegt u het privacy beleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Uitbestede gegevensverwerking

We hebben een overeenkomst gesloten met Google voor het uitbesteden van onze gegevensverwerking en implementeren volledig de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics.

Demografische gegevensverzameling door Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de demografische kenmerken van Google Analytics. Hierdoor kunnen rapporten worden gegenereerd met verklaringen over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de bezoekers van de site. Deze gegevens komen uit op geïnteresseerde gebaseerde reclame van Google en gegevens van bezoekers van derden. Deze verzamelde gegevens kunnen niet worden toegeschreven aan een specifieke individuele persoon. U kunt deze functie te allen tijde uitschakelen door de advertentie-instellingen in uw Google-account aan te passen of u kunt het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics verbieden, zoals beschreven in het gedeelte "Weigering van het verzamelen van gegevens".

Google Analytics Remarketing

Onze websites maken gebruik van de functies van Google Analytics Remarketing in combinatie met de multifunctionele mogelijkheden van Google AdWords en DoubleClick. Deze service wordt geleverd door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Deze functie maakt het mogelijk om doelgroepen voor met Google Analytics Remarketing gecreëerde promotionele marketing te koppelen aan de multifunctionele mogelijkheden van Google AdWords en Google DoubleClick. Hierdoor kunnen advertenties worden weergegeven op basis van uw persoonlijke interesses, geïdentificeerd op basis van uw eerdere gebruik en surfgedrag op een apparaat (bijvoorbeeld uw mobiele telefoon), op andere apparaten (zoals een tablet of computer).

Zodra u hiervoor toestemming heeft gegeven, zal Google uw web- en app-bladergeschiedenis voor dit doel met uw Google-account associëren. Op die manier kan elk apparaat dat zich aanmeldt bij uw Google-account dezelfde gepersonaliseerde reclameboodschappen gebruiken.

Om deze functie te ondersteunen, verzamelt Google Analytics Google-authenticated ID's van gebruikers die tijdelijk zijn gekoppeld aan onze Google Analytics-gegevens om doelgroepen te definiëren en te creëren voor advertentiepromotie over apparaten heen.

U kunt zich permanent afmelden voor cross-device remarketing/targeting door gepersonaliseerde reclame in uw Google-account uit te schakelen; volg deze link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Het samenvoegen van de gegevens die zijn verzameld in uw Google-accountgegevens is uitsluitend gebaseerd op uw toestemming, die u kunt geven of terug te trekken uit Google per Art. 6 (1) a) DSGVO. Voor gegevensverzamelingen die niet zijn samengevoegd met uw Google-account (bijvoorbeeld omdat u geen Google-account hebt of bezwaar hebt gemaakt tegen de samenvoeging), is de verzameling van gegevens gebaseerd op Art. 6 (1) f) DSGVO. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het analyseren van anoniem gebruikersgedrag voor promotionele doeleinden.

Ga voor meer informatie en het privacy beleid van Google naar: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Google AdWords en Google Conversion Tracking

Deze website maakt gebruik van Google AdWords. AdWords is een online advertentieprogramma van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("Google").

Als onderdeel van Google AdWords maken we gebruik van zogenaamde conversie-tracking. Wanneer u op een advertentie van Google klikt, wordt er een conversie tracking cookie ingesteld. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw internetbrowser op uw computer worden opgeslagen. Deze cookies vervallen na 30 dagen en worden niet gebruikt voor de persoonlijke identificatie van de gebruiker. Mocht de gebruiker bepaalde pagina's van de website bezoeken en is de cookie nog niet verlopen, dan kunnen Google en de website u vertellen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar die pagina is gegaan.

Elke Google AdWords-adverteerder heeft een andere cookie. Cookies kunnen dus niet worden gevolgd via de website van een AdWords-adverteerder. De informatie verkregen met de conversiecookie wordt gebruikt om conversiestatistieken te maken voor de AdWords adverteerders die gekozen hebben voor conversie tracking. Klanten krijgen te horen hoeveel gebruikers op hun advertentie hebben geklikt en zijn omgeleid naar een tagpagina voor het traceren van conversies. Adverteerders verkrijgen echter geen informatie die gebruikt kan worden om gebruikers persoonlijk te identificeren. Als u niet aan tracking wilt deelnemen, kunt u dit uitschakelen door de Google Conversion Tracking Cookie eenvoudig uit te schakelen door uw browserinstellingen te wijzigen. Daarbij wordt u niet opgenomen in de conversie tracking statistieken.

Conversiecookies worden opgeslagen op basis van Art. 6 (1) f) DSGVO. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het analyseren van het gedrag van de gebruiker om zowel zijn website en de reclame te optimaliseren.

Meer informatie over Google AdWords en Google Conversion Tracking vindt u in het Privacy beleid van Google: https://www.google.de/policies/privacy/.

U kunt uw browser zo configureren dat hij u informeert over het gebruik van cookies, zodat u van geval tot geval kunt beslissen of u een cookie accepteert of weigert. Als alternatief kan uw browser zo worden geconfigureerd dat cookies onder bepaalde omstandigheden automatisch worden geaccepteerd of altijd worden geweigerd, of dat cookies automatisch worden verwijderd wanneer uw browser wordt gesloten. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken.

Google reCAPTCHA

Wij gebruiken "Google reCAPTCHA" (hierna "reCAPTCHA") op onze websites. Deze service wordt geleverd door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("Google").

reCAPTCHA wordt gebruikt om na te gaan of de gegevens die op onze website worden ingevoerd (zoals op een contactformulier) zijn ingevoerd door een mens of door een geautomatiseerd programma. Hiervoor analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoeker op basis van verschillende kenmerken. Deze analyse start automatisch zodra de bezoeker van de website de website betreedt. Voor de analyse evalueert reCAPTCHA verschillende informatie (bijv. IP-adres, hoe lang de bezoeker op de website is geweest, of muisbewegingen van de gebruiker). De gegevens die tijdens de analyse zijn verzameld, worden doorgestuurd naar Google.

De reCAPTCHA analyses vinden volledig op de achtergrond plaats. Bezoekers van de website wordt niet geadviseerd een dergelijke analyse uit te voeren.

De gegevensverwerking is gebaseerd op art. 6 (1) f) DSGVO. De beheerder van de website heeft een legitiem belang bij het beschermen van zijn site tegen misbruik van automatisch kruipen en spam.

Meer informatie over Google reCAPTCHA en het privacy beleid van Google vindt u op de volgende websites: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ en https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

Facebook-pixel

Onze website meet conversies met behulp van actiepixels van bezoekers van Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS ("Facebook").

Hiermee kan het gedrag van websitebezoekers worden gevolgd nadat ze op een Facebook-advertentie hebben geklikt om de website van de provider te bereiken. Dit maakt een analyse mogelijk van de effectiviteit van Facebook-advertenties voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden en de toekomstige optimalisatie ervan.

De verzamelde gegevens zijn anoniem voor ons als beheerders van deze website en kunnen niet worden gebruikt om conclusies te trekken over de identiteit van onze gebruikers. De gegevens worden echter opgeslagen en verwerkt door Facebook, die een verbinding kan maken met uw Facebook-profiel en die de gegevens kan gebruiken voor haar eigen reclamedoeleinden, zoals bepaald in het privacy beleid van Facebook. Facebook kan zo advertenties zowel op Facebook als op sites van derden weergeven. Wij hebben geen controle over de manier waarop deze gegevens worden gebruikt.

Bekijk het privacy beleid van Facebook voor meer informatie over het beschermen van uw privacy: https://www.facebook.com/about/privacy/.

U kunt de remarketingfunctie voor aangepaste doelgroepen ook deactiveren in de sectie advertentie-instellingen op https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. U moet eerst inloggen op Facebook.

Als u geen Facebook-account hebt, kunt u zich afmelden voor op gebruik gebaseerde reclame van Facebook op de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance: www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

6. Nieuwsbrief

Nieuwsbrief gegevens

Als u onze nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben wij een geldig e-mailadres nodig, evenals informatie aan de hand waarvan wij kunnen controleren of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en of u ermee akkoord gaat deze nieuwsbrief te ontvangen. Er worden geen aanvullende gegevens verzameld of alleen op vrijwillige basis. Wij gebruiken deze gegevens alleen voor het verzenden van de gevraagde informatie en geven deze niet door aan derden.

Daarom zullen wij de gegevens die u invoert alleen verwerken op het contactformulier met uw toestemming per Art. 6 (1) a) DSGVO. U kunt te allen tijde uw toestemming voor het opslaan van uw gegevens en e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief intrekken, bijvoorbeeld via de link "afmelden" in de nieuwsbrief. De gegevens die verwerkt zijn voordat wij uw verzoek ontvangen, kunnen nog steeds legaal verwerkt worden.

De gegevens die u bij de registratie voor de nieuwsbrief hebt verstrekt, zullen worden gebruikt om de nieuwsbrief te verspreiden totdat u uw abonnement opzegt, waarna deze gegevens zullen worden verwijderd. Gegevens die we hebben opgeslagen voor andere doeleinden (bijvoorbeeld e-mailadressen voor de leden gebied) blijven onaangetast.

Nieuwsbrief2Go

Deze website gebruikt Newsletter2Go om nieuwsbrieven te versturen. De aanbieder van deze dienst is Newsletter2Go GmbH, Nürnberger Straße 8, 10787 Berlijn, Duitsland.

Newsletter2Go is een dienst die de verspreiding van nieuwsbrieven organiseert en analyseert. De gegevens die u verstrekt om u te abonneren op onze nieuwsbrief worden opgeslagen op Newsletter2Go servers in Duitsland.

Als u niet wilt dat uw gebruik van de nieuwsbrief wordt geanalyseerd door Newsletter2Go, dient u zich af te melden voor de nieuwsbrief. Hiervoor bieden wij in elke nieuwsbrief die wij versturen een link. U kunt zich ook afmelden voor de nieuwsbrief direct op de website.

Data-analyse per nieuwsbrief2Go

We gebruiken Newsletter2Go om onze nieuwsbrief campagnes te analyseren. Hiermee kunnen we bepalen of er een nieuwsbrief is geopend en op welke links u klikt. Zo kunnen we te weten komen hoe vaak er op verschillende links wordt geklikt.

Daarnaast kunnen we zien of bepaalde acties plaatsvinden na het klikken op deze links (conversie snelheid). Zo kunnen we vaststellen of het aanklikken van een link in een nieuwsbrief bijvoorbeeld tot een aankoop heeft geleid.

Nieuwsbrief2Go stelt ons ook in staat om nieuwsbriefontvangers in verschillende categorieën in te delen (clustering). Ontvangers van een nieuwsbrief kunnen bijvoorbeeld worden onderverdeeld naar geslacht, persoonlijke voorkeur (bijvoorbeeld vegetarisch of niet-vegetarisch) of klantrelatie (bijvoorbeeld bestaande of potentiële klant). Dit laat ons toe om de nieuwsbrieven aan te passen aan de respectievelijke doelgroepen.

Voor gedetailleerde informatie over de functies van Nieuwsbrief2Go, zie de volgende link: https://www.newsletter2go.de/features/newsletter-software/.

Rechtsgrondslag

De gegevensverwerking is gebaseerd op art. 6 (1) a) DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. De gegevens die verwerkt zijn voordat wij uw verzoek ontvangen, kunnen nog steeds legaal verwerkt worden.

Opslagduur

De gegevens die u bij de aanmelding voor de nieuwsbrief heeft opgegeven, zullen worden gebruikt om de nieuwsbrief te verspreiden totdat u uw abonnement opzegt. Gegevens die we hebben opgeslagen voor andere doeleinden (bijvoorbeeld e-mailadressen voor de leden gebied) blijft onaangetast.

Voor meer informatie, zie het privacybeleid van Newsletter2Go op https://www.newsletter2go.de/features/datenschutz-2/.

Voltooiing van een uitbesteed contract voor gegevensverwerking

Wij zijn een gegevensverwerkingsovereenkomst aangegaan met Newsletter2Go, waarin wij Newsletter2Go verplichten de gegevens van onze klanten te beschermen en niet aan derden bekend te maken. Het kan hier worden gedownload.

7. Plug-ins en tools

YouTube

Onze website maakt gebruik van plug-ins van YouTube, dat wordt beheerd door Google. De operator van de pagina's is YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Als u een van onze pagina's bezoekt met een YouTube-plug-in, wordt een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. Hier wordt de YouTube-server geïnformeerd over welke van onze pagina's u hebt bezocht.

Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, kunt u met YouTube uw surfgedrag direct koppelen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door u af te melden bij uw YouTube-account.

YouTube wordt gebruikt om onze website aantrekkelijk te maken. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 87, lid 3, van het EG-Verdrag. 6 (1) f) DSGVO.

Meer informatie over de verwerking van gebruikersgegevens vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van YouTube onder https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Google Web Fonts

Voor een uniforme weergave van lettertypen maakt deze pagina gebruik van web lettertypen van Google. Wanneer u een pagina opent, laadt uw browser de gewenste web lettertypen in uw browsercache om teksten en lettertypen correct weer te geven.

Hiervoor moet uw browser een directe verbinding met de servers van Google tot stand brengen. Zo wordt Google zich ervan bewust dat onze webpagina via uw IP-adres is geopend. Het gebruik van Google Web fonts gebeurt in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze website. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 87, lid 3, van het EG-Verdrag. 6 (1) f) DSGVO.

Als uw browser geen web lettertypen ondersteunt, wordt een standaard lettertype gebruikt door uw computer.

Meer informatie over de verwerking van gebruikersgegevens vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq  en in het privacy beleid van Google op https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps

Deze site maakt gebruik van de Google Maps kaartenservice via een API. De onderneming wordt geëxploiteerd door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Als u Google Maps wilt gebruiken, moet u uw IP-adres opslaan. Deze informatie wordt over het algemeen naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van Google Maps is in het belang van het aantrekkelijk maken van onze website en het faciliteren van de locatie van door ons opgegeven plaatsen op de website. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 87, lid 3, van het EG-Verdrag. 6 (1) f) DSGVO.

Meer informatie over de verwerking van gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Google op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

8. Betalingsdienstaanbieders

PayPal

Onze website accepteert betalingen via PayPal. De aanbieder van deze dienst is PayPal (Europe) S.à.r.l & Cie, S.C.A. (22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg).

Als u betaling via PayPal selecteert, worden de betalingsgegevens die u opgeeft aan PayPal verstrekt op basis van Art. 6, lid 1, onder a) (Toestemming) en artikel 6, lid 1, onder a) (Toestemming) 6 (1) (b) DSGVO (verwerking voor contractdoeleinden). U heeft de mogelijkheid om uw toestemming te allen tijde met toekomstig effect in te trekken. Zij is niet van invloed op de verwerking van eerder verzamelde gegevens.

Klarna

Onze website accepteert betalingen via Klarna. Deze dienst wordt verleend door Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden.

Klarna biedt verschillende betaalmogelijkheden (bijv. termijnbetalingen). Als u ervoor kiest om te betalen met Klarna, verzamelt Klarna verschillende persoonlijke gegevens van u. Meer informatie vindt u in het privacy beleid van Klarna: https://www.klarna.com/de/datenschutz/.

Klarna maakt gebruik van cookies om het gebruik van de betaaloplossing van Klarna te optimaliseren. Het optimaliseren van de afrekenoplossing levert een legitiem belang op in de zin van Art. 6 (1) f) DSGVO. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen en geen schade aanrichten. Ze blijven op uw toestel totdat u ze verwijdert. Voor meer informatie over hoe Klarna cookies gebruikt, ga naar de volgende link: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/cookie/de_de/checkout.pdf.

De gegevens worden op grond van artikel 2 aan Klarna doorgegeven. 6, lid 1, onder a) (Toestemming) en artikel 6, lid 1, onder a) (Toestemming) 6 (1)(b) DSGVO (verwerking voor contractdoeleinden). U heeft de mogelijkheid om uw toestemming te allen tijde met toekomstig ingang in te trekken. Zij is niet van invloed op de verwerking van eerder verzamelde gegevens.